Get Adobe Flash player

Cykliczne remonty młynów węglowych oraz świadczenie obsługi serwisowej i usuwanie ewentualnych awarii i usterek na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz z wyłączeniem turbozespołu.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ogłasza przetarg niepubliczny nieograniczony pn. Cykliczne remonty młynów węglowych oraz świadczenie obsługi serwisowej i usuwanie ewentualnych awarii i usterek na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz z wyłączeniem turbozespołu. Numer sprawy: GEK/FZR-ECZ/17667/2014

Pliki do pobrania:

ogłoszenie

siwz + ipu

Komunikat PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna w sprawie dobrowolnego zbycia akcji PGE GiEK na rzecz PGE

W związku z wystosowanym w dniu 23 grudnia 2013 r. przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) zaproszeniem do składania dobrowolnych ofert sprzedaży akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK), Centralny Dom Maklerski Pekao S.A (CDM), w okresie od dnia 2 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. przyjmował oferty sprzedaży akcji PGE GiEK po cenie 25,19 złotych za 1 akcję na rzecz PGE.

Z uwagi na fakt, że nie wszyscy zainteresowani zdążyli w wymienionym terminie dopełnić formalności związanych ze sprzedażą akcji, jak również z uwagi na zapytania o możliwość zbycia akcji w późniejszym terminie, PGE postanowiła przedłużyć współpracę z CDM i tym samym umożliwić akcjonariuszom PGE GiEK przedstawienie oferty zbycia akcji PGE GiEK na rzecz PGE.

W związku z powyższym, akcjonariusze zainteresowani dobrowolnym zbyciem akcji PGE GiEK na rzecz PGE, po cenie 25,19 złotych za 1 akcję, mają w dalszym ciągu możliwość złożenia kierowanej do PGE oferty sprzedaży akcji, we wszystkich placówkach CDM w kraju, po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie (kierunkowy 22) 591 25 95.

CDM do dnia 31 sierpnia 2014 r. będzie przyjmować oferty sprzedaży akcji PGE GiEK. Realizacja procesu i nabywanie akcji przez PGE będzie się odbywało na dotychczasowych zasadach zgodnie z zaproszeniem z dnia 23 grudnia 2013 r. Treść zaproszenia dostępna na stronach internetowych CDM (www.cdmpekao.com.pl), PGE (www.gkpge.pl) oraz PGE GiEK (www.pgegiek.pl), przy czym okres składania ofert zostaje wydłużony do dnia 31 sierpnia 2014 r., a oferty winny być ważne do dnia 30 września 2014 r.

PGE zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia okresu przyjmowania ofert oraz nieprzyjęcia ofert bez podawania przyczyn.

KOMUNIKAT
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Informujemy, że Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. obecnie przyjmuje zgłoszenia akcjonariuszy chcących złożyć ofertę zbycia akcji na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klientów w Bogatyni. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie telefonicznie po numerem: (kierunkowy 22) 591 25 95.

Czytaj więcej »

Oferta pracy

Elektryk w Wydziale Eksploatacji Sieci

Do głównych zadań  osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • zapewnienie odpowiednich parametrów jakościowych i ilościowych dostarczonej energii poprzez stałą kontrolę parametrów pracy sieci i węzłów, regulacje i korekty nastaw urządzeń regulacyjnych,
  • zapewnienie utrzymania ruchu i właściwego stanu technicznego sieci i węzłów cieplnych, układów pomiarowo rozliczeniowych energii cieplnej, w tym urządzeń AMR, poprzez wykonywanie prac remontowo – konserwacyjnych, prac związanych z usuwaniem awarii oraz eksploatację infrastruktury sieciowej.

Nowe inwestycje w Zgierzu

 

W dniu 16 maja 2012r. w siedzibie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrociepłownia Zgierz uroczyście podpisano umowy z wykonawcami na realizacje dwóch inwestycji energetycznych tj. zabudowę turbozespołu upustowo-kondensacyjnego oraz zabudowę kotła rezerwowo-szczytowego.

 

 

 

Wykonawcą turbozespołu upustowo-kondensacyjnego, zostało Konsorcjum Firm: PBG S.A. – Lider Konsorcjum, PBG ENERGIA Spółka z o.o., GAZ & OIL Project Management
Spółka z o.o. Przekazanie turbozespołu do eksploatacji planowane jest na 31.12.2013r. Wartość kontraktu szacowana jest na ponad 50 mln zł.

 

 

Realizatorem Zabudowy kotła rezerwowo-szczytowego, o mocy 18 MWt. będzie ENERGIKA Małgorzata Szamałek, Zbigniew Szamałek Spółka Jawna. Przekazanie kotła do eksploatacji planowane jest na początek sierpnia 2013r., wartość kontraktu wyniesie ponad 7 mln. zł.

 

 

Realizacja tych inwestycji pozwoli znacznie poprawić sprawność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy jednoczesnej całorocznej ciągłości produkcji energii elektrycznej oraz poprawie pewności dostaw do odbiorców. Jest to również pierwszy etap realizacji planowanych przedsięwzięć zmierzających do unowocześnienia i odbudowy mocy wytwórczych zgierskiej elektrociepłowni.

 

 

Pracownicy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrociepłownia Zgierz z dumą podkreślają, iż są to inwestycje przełomowe – realnie odczuwamy, że jesteśmy w największej w Polsce rodzinie energetycznej – w PGE S.A.