Get Adobe Flash player

Remont instalacji suchego odpopielania i świadczenie usługi serwisowej

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz ogłasza przetarg niepubliczny nieograniczony na wykonanie usługi: Remont instalacji suchego odpopielania i świadczenie umowy serwisowej. Numer sprawy: GEK/FZR-ECZ/04856/2014

Pliki do pobrania:

ogłoszenie

siwz + ipu

 

Wykonanie wodnej instalacji grzewczej z nagrzewnicami (aparatami nawiewnymi) – II etap

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz ogłasza przetarg niepubliczny nieograniczony na wykonanie usługi: Wykonanie wodnej instalacji grzewczej z nagrzewnicami (aparatami nawiewnymi) – II etap. Numer sprawy: GEK/FZR-ECZ/03397/2014

Pliki do pobrania:

ogłoszenie

siwz + ipu

Załączniki do OPZ:

Załacznik nr 1_Projekt budowlany Etap_II Załącznik nr 2_Rys 1 Rzut instalacji na poz_0m Załącznik nr 3_Rys 2 Rzut instalacji na poz_8m Załącznik nr 4_Rys 3 Schemat instalacji grzewczej Załącznik nr 5_Zasilanie elektryczne Etap_II Załącznik nr 6_TABELA REGULACYJNA 2013-2014

Adaptacja pomieszczeń socjalnych na potrzeby laboratorium analiz chemicznych

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz ogłasza przetarg niepubliczny nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: Adaptacja pomieszczeń socjalnych na potrzeby laboratorium analiz chemicznych. Numer sprawy: GEK/FZR-ECZ/05576/2014

Pliki do pobrania:

ogłoszenie

siwz + ipu

Załączniki do OPZ:

11. rzut inwentaryzacja 12. prace rozbiórkowe 13. elementy nowoprojekt 14. rzut 15. rzut posadzki 16. sufit 17. przekrój 18. wc 19. wc

Uzupełnienie załączników do OPZ:

LABORATORIUM IS.WCZK-3 LABORATORIUM IS.WCZK-4 LABORATORIUM REV.0 IS.CO-2 LABORATORIUM REV.0 IS.WK-3 LABORATORIUM REV.0 IS.WK-4 LABORATORIUM REV.0 IS.WK-5 Oprawy elektr Schemat rozdzielni mono Przedmiar wyłącznie pkt. 2

Pytania i odpowiedzi:

odpowiedzi na pytania Wykonawców

Remont kotła OF-100

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz ogłasza przetarg niepubliczny nieograniczony na wykonanie usługi: Remont kotła OF-100. Numer sprawy: GEK/FZR-ECZ/05295/2014

Pliki do pobrania:

ogłoszenie

siwz + ipu

Modernizacja przyłączy wraz z wymianą armatury dwóch pomp sieciowych typu 30B50

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz ogłasza przetarg niepubliczny nieograniczony na wykonanie usługi: Modernizacja przyłączy wraz z wymianą armatury dwóch pomp sieciowych typu 30B50. Numer sprawy: GEK/FZR-ECZ/03396/2014

Pliki do pobrania:

ogłoszenie

siwz + ipu

Projekt wykonawczy:

577.100-000_Rew 00_Opis 577.100-001_Rew 00 577.100-002_Rew 00 577.100-010_Rew 00_Wykaz aparatów 577.200-010_Rew 00_Wykaz rurociągów 577.200-020_Rew 00_Wykaz zam. sprężynowych 577.200-030_Rew 00_Wykaz armatury 577.200-040_Rew 00_Wykaz specyfikacji 577.200-101_Rew00_Orurowanie pomp sieciowych 577.200-102_Rew00_Konstrukcje wsporcze 577.200-200_Rew 00_Spec. mat. zb str 2 577.200-200_Rew 00_Spec. mat. zb 577.200-201 do 212_Rew 00_Spec. mat 577.200-201_Rew 00_Spec. mat str.1577.200-202_Rew 00_Spec. mat str.1