Get Adobe Flash player

Wykonanie osiedlowej sieci rozdzielczej oraz zabudowa węzłów cieplnych c.o. + c.t. w budynkach nr 1 i nr 2 w Zgierzu, ul. Gałczyńskiego – Bazylijska

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ogłasza przetarg niepubliczny nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej: Wykonanie osiedlowej sieci rozdzielczej oraz zabudowa węzłów cieplnych c.o. + c.t. w budynkach nr 1 i nr 2 w Zgierzu, ul. Gałczyńskiego – Bazylijska Numer sprawy: GEK/FZR-ECZ/11884/2014

Pliki do pobrania:

ogłoszenie

siwz + ipu

Załączniki:TABELA REGULACYJNA 2013-2014 Załącznik nr 1 Gałczyńskiego_Bazylijska budynek nr 1 Załącznik nr 2 Gałczyńskiego_Bazylijska budynek nr 2 Załącznik nr 3 opis techniczny Gałczyńskiego – Bazylijska Załącznik nr 4, rys_1-Mapa syt-wys_A2 Załącznik nr 5, rys_2-Mapa syt-wys._A1 Załącznik nr 6, rys_3-4-5-profile sieci_1200x900 Załącznik nr 7, rys_6-profil sieci_A3 Załącznik nr 8, rys_7-schemat montażowy i alarmowy_A2 Załącznik nr 9, rys_8_studnia zaworowa_A4 Załącznik nr 9.1 wymiana chodników

Przerwa w dostawie energii cieplnej

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Zgierz informuje, że w okresie od 04 sierpnia 2014r od godziny 6.00 do 12 sierpnia 2014r. do godziny 22.00 nastąpi wstrzymanie dostaw energii cieplnej.

Pismo:

informacja o przerwie w dostawie energi cieplnej

Komunikat PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna w sprawie dobrowolnego zbycia akcji PGE GiEK na rzecz PGE

W związku z wystosowanym w dniu 23 grudnia 2013 r. przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) zaproszeniem do składania dobrowolnych ofert sprzedaży akcji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK), Centralny Dom Maklerski Pekao S.A (CDM), w okresie od dnia 2 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. przyjmował oferty sprzedaży akcji PGE GiEK po cenie 25,19 złotych za 1 akcję na rzecz PGE.

Z uwagi na fakt, że nie wszyscy zainteresowani zdążyli w wymienionym terminie dopełnić formalności związanych ze sprzedażą akcji, jak również z uwagi na zapytania o możliwość zbycia akcji w późniejszym terminie, PGE postanowiła przedłużyć współpracę z CDM i tym samym umożliwić akcjonariuszom PGE GiEK przedstawienie oferty zbycia akcji PGE GiEK na rzecz PGE.

W związku z powyższym, akcjonariusze zainteresowani dobrowolnym zbyciem akcji PGE GiEK na rzecz PGE, po cenie 25,19 złotych za 1 akcję, mają w dalszym ciągu możliwość złożenia kierowanej do PGE oferty sprzedaży akcji, we wszystkich placówkach CDM w kraju, po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie (kierunkowy 22) 591 25 95.

CDM do dnia 31 sierpnia 2014 r. będzie przyjmować oferty sprzedaży akcji PGE GiEK. Realizacja procesu i nabywanie akcji przez PGE będzie się odbywało na dotychczasowych zasadach zgodnie z zaproszeniem z dnia 23 grudnia 2013 r. Treść zaproszenia dostępna na stronach internetowych CDM (www.cdmpekao.com.pl), PGE (www.gkpge.pl) oraz PGE GiEK (www.pgegiek.pl), przy czym okres składania ofert zostaje wydłużony do dnia 31 sierpnia 2014 r., a oferty winny być ważne do dnia 30 września 2014 r.

PGE zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia okresu przyjmowania ofert oraz nieprzyjęcia ofert bez podawania przyczyn.

KOMUNIKAT
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Informujemy, że Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. obecnie przyjmuje zgłoszenia akcjonariuszy chcących złożyć ofertę zbycia akcji na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Tymczasowym Punkcie Obsługi Klientów w Bogatyni. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie telefonicznie po numerem: (kierunkowy 22) 591 25 95.

Czytaj więcej »

Oferta pracy

Elektryk w Wydziale Eksploatacji Sieci

Do głównych zadań  osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • zapewnienie odpowiednich parametrów jakościowych i ilościowych dostarczonej energii poprzez stałą kontrolę parametrów pracy sieci i węzłów, regulacje i korekty nastaw urządzeń regulacyjnych,
  • zapewnienie utrzymania ruchu i właściwego stanu technicznego sieci i węzłów cieplnych, układów pomiarowo rozliczeniowych energii cieplnej, w tym urządzeń AMR, poprzez wykonywanie prac remontowo – konserwacyjnych, prac związanych z usuwaniem awarii oraz eksploatację infrastruktury sieciowej.